Åpenhetsloven

Åpenhetsloven omfatter Office24 og deres datterselskap Briskeby Media

Åpenhetsloven omfatter Office24 AS og deres datterselskaper Office24 Briskeby Media AS, Office24 Profil Huset AS og Office24 NTC Gave og Profilering AS.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter i Norge som tilbyr varer og tjenester. Åpenhetsloven skal:

«Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Dette arbeidet skal bidra med å nå to av FNs bærekraftsmål:
Nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi har lagt til grunn OECD's retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i vår kartlegging og risikovurdering av våre leverandørkjeder.

Les mer om vårt arbeid i vår Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger